Başakşehir Eğitim Kurumları olarak öğrencilerimizin ilgi alanları, yetenekleri ve yeterlilikleri doğrultusunda kendilerini keşfetmeleri, geliştirebilmeleri, yapılarına en uygun alanları seçmeleri, bu alanlar ile ilgili temel beceri ve bilgileri edinmeleri, kendilerine en uygun bölümlere sahip üniversitelere yerleşmelerine rehberlik ederiz.

Öğrencilerimizi, 10. sınıftan itibaren yetenekleri ve ilgileri doğrultusunda seçmeli derslerle Fen Bilimleri, Türkçe-Matematik, Sosyal Bilimler veya Yabancı Dil ağırlıklı seçmeli derslere yönlendiririz.