Amacımız; eğitime olan bakış açımızı insan yaşamının her evresine yansıtabilmektir. Kurumumuz öğrencilerin bilgi deposu olması yerine, bilgiye ulaşmayı bilen ve bilgiyi işleyerek hayata geçirebilen, bilgi teknolojilerini kullanabilen, yabancı dil ile iletişim becerilerini kazanmış, karakterli bireyler yetiştirmektir. Vizyonumuz evrensel değerleri kendi kültürüyle yoğuran, farklılıkları birer güzellik olarak kabul eden, özgüven sahibi, mutlu ve inovatif gençler yetiştirerek eğitimde örnek alınan bir kurum olmaktır.

Kurumlarımız ulusal ve uluslararası standartlarda, bireysel farklılıkları dikkate alarak, öğrencilerin kişilik, sosyal, kültürel, sanatsal ve akademik gelişimlerini bir bütün halinde takip ederek, kendi donanımlarını keşfetmiş ve onları nasıl geliştirebileceğini bilen bireyler olarak hayata hazırlar. Donanımlarının farkında olarak yetiştirilmiş bireyler, ülkemizi ve dünyayı daha yaşanabilir kılar.

Başakşehir Okullarında, öğrenciler ayrı birer birey olarak kabul edilmektedir. Her öğrenci tek tek ele alınır, bireysel ihtiyaçları ve birbirinden ayrılan özellikleri belirlenerek, ihtiyaca yönelik öğrenciye uygun planlamalar yapılmaktadır. "Sadece sınav başarısı için değil, hayata hazırlamak, kendimizi keşfetmek için öğreniriz." prensibini ilke edinmiştir.

Her öğrenciyi kendi profili kapsamında değerlendirerek uygun eğitim yaklaşımı ile gelişimini sağlamayı hedefleyen okulumuz bu bağlamda öğrenci odaklı eğitim anlayışını veli-öğretmen-öğrenci üçgeni ekseninde pekiştirmektedir.