Yüzme Eğitimi

Anaokulumuzda yüzme etkinliği beden eğitimi etkinliğinin içinde yer almaktadır. Öğrencileri temel yüzme eğitimine hazır hale getirmek amacıyla yapılan yüzme etkinlikleri kuvvet ve zindelik kazandırmasının yanı sıra vücut kaslarını bir bütün olarak çalıştırdığı için öğrencilerin kardiyovasküler dayanıklılığını, kas gücü ve esnekliğini artırmaya yardımcı olur. Suyun içinde öğrenciler değişik duyu ve hareket tecrübeleri edinebilirler.

Basınç duygusunu, karşı kuvveti ve kaldırma kuvvetini tecrübe ederler. Yüzme etkinliğinde öncelikle nefes ve suda durma çalışmaları oyun ağırlıklı bir program ile yapılır. Bu oyunlar sayesinde öğrenciler nefes kontrolü, su içi nefes kapasitelerinin artması ve suda duruş gibi kazanımları edinirler. Su içinde rahat hareket edebilme, bacak ve kollarını kontrol etme kabiliyetlerini artırırlar


Bilişim Teknolojileri Eğitimi

Bu program çocukların yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Temel yaşam döngüsü, doğada olan değişimler ve temel bilim kavramlarını çocuklara deney ve gözlem yoluyla öğretmeye yönelik etkinliklerden oluşmaktadır.

Okulumuzun 3D, Fizik, Kimya laboratuarı, bu programın içinde belirli periyotlar ile kullanılmaktadır.


Serbest Zaman Etkinlikleri ve İlgi Köşeleri

Okul öncesi dönemde çocuklara amaçların kazandırılabilmesi için mekanın, onların ilgi ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde düzenlenmesi gereklidir. Mekanın düzenlenmesindeki özellikler, çocukların gelişimleri, yeni ve özgün ürünler, yeni davranışlar ortaya koyabilmeleri ve özellikle yaratıcılığa yöneltilmeleri açısından önemlidir. Çocukların birbirleriyle etkileşimi sonucu dil becerileri gelişir, başkalarını anlama ve kendilerini başkalarına anlatma yetenekleri artar.


Türkçe Dil Etkinlikleri

Türkçe etkinliği çocukların Türkçe’yi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak, sözcük dağarcıklarını geliştirmek ve iletişim becerilerini artırmak için planlanan etkinliklerdir. Türkçe etkinliklerinin amacı; çocukların Türkçe’yi düzgün kullanmasını, sesleri çıkarabilmesini, farklı söz dizimsel yapıları anlama ve kullanmasını, dinleme becerilerini kazanmasını, duygu ve düşüncelerini sözel ve sözel olmayan yollarla ifade etmesini, ses tonunu ayarlamasını ve sözcükleri doğru üretmesini sağlamaktır. Bunların yanı sıra Türkçe etkinliklerinin önemli işlevlerinden birisi çocukların kitaplara karşı olumlu tutum geliştirmelerini desteklemek ve kitap sevgisini aşılamaktır.


Oyun Etkinlikleri

Oyun, çocuğun fiziksel, zihinsel, dil ve sosyal kapasitesinin gelişmesine fırsat vererek toplum içindeki sosyal rolünün, özdeşiminin ve kendini diğer bireylerden ayıran özelliklerin farkına varmasını sağlar. Çocuk oyun sırasında kendisini ve çevresiyle ilgili bilgileri ifade etme olanağı bulur.

Oyun, çocuğa kurallara uymayı, sorumluluk almayı, işbirliğini ve diğer insanlara saygılı olmayı öğretir. Ayrıca girişimci olma, tehlikeyi göze alma, karar verme ve problem çözme yeteneğinin gelişmesine yardımcı olan önemli bir unsurdur. Bunların yanı sıra, oyun sırasında çocuğun kendisine güvenini geliştirme, duygusal ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamada, kendi kendine yeterli olabilme gibi nitelikler kazandırır. Oyun, çocuğun dikkatinin yoğunlaştırılması ve bunun sürdürülmesine olanak sağlar.

Oyun oynayan çocuk, zaman ve mekan kavramlarına ait bilgileri çok doğal bir ortam içinde öğrenir. Grup oyunlarında bekleme, devam etme, başlama, bitirme, gibi durumlar zaman kavramının yaşam içinde özümlenmesini sağlar. Ayrıca, bahçede, sınıfta değişik köşelerde yapılan etkinlikler de mekan kavramının gelişimini destekleyici niteliktedir. Bunların yanı sıra, çocuk oyun içinde oyun materyallerini değişik durumlarda kullanarak, renkleri birbirine karıştırarak, nesneleri bir kaba doldurup boşaltarak materyallerin niteliksel ve niceliksel özellikleri hakkında bilgi edinir.


Müzik ve Dans Etkinlikleri

Müzik, çocukların kendini ifade etme becerisini artırarak, yaratıcılığını artırır ve hayal dünyasını geliştirir.

Çocuğun estetik duygusunun gelişmesine yardımcı olur.

Çocuklarda ses ve dil gelişimini olumlu anlamda etkiler.

Müzik yoluyla çocuğun sosyalleşmesi kolaylaşacağı gibi, grup becerileri kazanması ve takım çalışmasına yatkın hale gelmesi de kolaylaşır.

Müzik etkinlikleri, çocukların bilişsel gelişimine katkı sağladığı gibi, analitik düşünme becerilerini de geliştirir.

Anaokulumuzda çocukların koordinasyon becerileri, bedensel ritim duygusu ve sanatsal yeteneklerini geliştirmek üzere bale, modern dans ve folklor etkinlikleri uzman eğiticiler tarafından yaptırılır.


Fen ve Doğa Etkinlikleri

 • Deneyimleyerek öğrenen çocukta merak duygusu, soru sorma, öğrenme ve keşfetme isteği artar.
 • Fen ve doğa etkinlikleri sayesinde çocuklar çevreye ve doğaya karşı daha duyarlı olur.
 • Sorumluluk duyguları artar.
 • Deneyerek, yaparak öğrenmesi kolaylaşır.
 • Gözlem yeteneği gelişir.
 • Problem çözme becerileri gelişir.
 • Günlük yaşamlarıyla ilgili araç-gereç ve malzemeleri tanırlar.
 • Merak duygusu desteklenir.
 • Sorulara kendi de cevap arayıp bulmayı öğrenir.
 • Konuyla ilgili yeni kavramları öğrenmesini kolaylaştırır.
 • Mantık yürütme becerilerinin gelişimine yardımcı olur.
 • Yaratıcı düşünme becerilerini geliştirir.

Sanat Etkinlikleri

Hangi yaşta çocuk olursa olsun, sanatla uğraşırken; kesmek, yapıştırmak ve boyamaktan keyif almanın yanı sıra eğlenerek öğrenmeyi, içsel dünyalarını yansıtabilmeyi, içinde yaşadıkları toplumla kendileri arasındaki ilişkiyi anlayabilmeyi, kendilerini ifade edebilmeyi ve toplumla iletişim kurabilmeyi sağlar. Çocukların makas, tutkal, boya ve fırçaları kullanması ise el-göz koordinasyonlarının gelişmesine, kavramlar ve problemler hakkında düşünmelerine olanak verir.


Okuma ve Yazmaya Hazırlık Çalışmaları

Birçok beceri ve yetenek gibi okuma ve yazma becerileri de, basit becerilerin daha karmaşık olanlardan önce edinildiği gelişim sürecinde ortaya çıkmaktadır. İlk adım farkındalık ve keşiftir. Bu süreçte çocuk, öykü kitaplarını dinlemekten ve onları tartışmaktan hoşlanır ve basılı materyallerin bir mesaj taşıdığını anlamaya başlar, okuma yazma girişiminde bulunur, cocuğun problem çözme becerisi gelişecek, hayal dünyası genişleyecek, çocuk sayılar gibi harflerinde sembollerle ifade edildiğini fark edecek, olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurmayı öğrenecektir.


Drama Eğitimi

Öğrencilerimizin grup içerisinde durum veya olayları kendi yaşantılarından yola çıkıp materyaller kullanarak, dramatik formlar yoluyla canlandırmalarıdır. Okul öncesinde drama; çocuğun yaparak yaşayarak öğrenmesini amaçlayan, bütün gelişimlerini destekleyen, daha önceden belirlenmiş amaçları olan, olayları sözel veya sözel olmayan iletişim yöntemleriyle ifade etmeye dayalı, içinde canlandırmaların olduğu bir etkinliktir. Drama çalışmaları branş ve sınıf öğretmenleri tarafından günlük programın içerisinde sıklıkla kullanılır.