Okul Öncesi Rehberlik Hizmeti

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik(PDR) Çalışmaları

Başakşehir Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi olarak çalışmalarımızın temeli; her öğrencimizin kendini tanımasını sağlayarak, potansiyeli doğrultusunda “kendini gerçekleştirmesi” ve donanımlı, ruh sağlığı sağlam, bilinçli, mutlu bireyler olarak hayata atılmasına destek olmaktır.

Yaptığımız tüm çalışmalar her bireyin değerli ve biricik olduğu anlayışına dayanmaktadır. Bu doğrultuda Başakşehir Okulları PDR Birimi; öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını ve gelişim dönemlerini de dikkate alarak, sorunlar karşısında mücadeleci, problem çözme becerileri kuvvetli, çevresi ile dengeli ve uyumlu ilişkiler kurabilen, yaratıcı, iletişim becerileri sağlam ve üretken bireyler olmalarını sağlayacak çalışmalar yürütmektedir.

Başakşehir Okulları'nda Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik süreci içinde öğrenciler; gizlilik, güven ve kişiliklerine saygı gösterilerek, istedikleri her konuda onları yargılamadan, koşulsuz kabul ederek dinlenilir.

Okul öncesi dönem, çocuğun çevredeki her türlü uyarıcıya açık olduğu ve hızlı bir şekilde öğrenme gelişimi göstererek bazı kritik kazanımları edindiği dönemdir. Çocuk için kritik ve önemli olan bu dönemde onu sosyal, kişisel, eğitsel anlamda geliştirmek ve destek olmak adına rehberlik hizmetlerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Okulumuzdaki tüm öğrencilerin her yönüyle sağlıklı gelişmeleri, okul ortamına uyum sağlamaları ve kapasitelerini ortaya koyabilmeleri için eğitim çalışmaları rehberlik hizmetleriyle birlikte yürütülmektedir.


 • Çocukların bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönlerden gelişimini sağlama
 • Dil gelişimini sağlama
 • Kişiliği oluşturan ilgi, yetenek, tutum, inanç ve değerleri güçlendirme
 • Güven duygusunu, özerklik ve girişimcilik özelliklerini güçlendirme
 • Benliğin tanınması ve kabul edilmesi
 • Sosyalleşmeyi sağlama
 • Özdenetim becerileri kazandırma,
 • Gelişimsel ve önleyici odaklı çalışmaları yapılmaktadır.

Okul öncesi dönemdeki çocuklarımız için rehberlik çalışmalarında oyun ağırlıklı etkinlikle ve grup çalışmaları uygulanmaktadır. Oyunla birlikte sunulan etkinliklerde, çocuğun hayal gücünün ve zihinsel işlem becerileri geliştirilir. Uygulanan oyunlar ve etkinlikler sayesinde, çocuğun yetenekleri ve ilgi alanları keşfedilir. Böylece, çocuğun ileriki yaşamındaki sahip olacağı mesleki ve eğitsel hayatı ile ilgili birtakım yordamlarda bulunulabilir.


Anne-Babalara Yönelik Çalışmalar

Genel Veli Seminerleri: Her öğretim yılında, tüm velilerimizin katıldığı en az iki genel veli semineri düzenlenir.

Gelişim Dönemi Seminerleri: Başakşehir Okulları PDR Birimi'nin temel ilkelerinden olan kişinin kendini tanıması sürecine veliyi de dahil ederek velinin de çocuğunu tanıması ve anlaması çok önemlidir. Sene içinde öğrencilerin bulunduğu gelişim dönemleriyle ilgili olarak tüm sınıf düzeyleri için bilgilendirici veli seminerleri düzenlenerek velinin öğrencinin bulunduğu gelişim dönemini iyi tanıması adına çalışmalar yürütülmektedir.

Veli Atölye Çalışmaları: Etkili ebeveyn tutumlarını geliştirmeye yönelik PDR Birimimizin belirlediği konu, tarih ve kontenjan çerçevesinde gerekli duyurular velilere yapılır. Duyuruların ardından gerçekleşen süreli eğitim; Zehirlenen Çocukluk, Öğrenmeye Giden Yolculuk, Okula Uyumda Anne ve Babanın Rolü v.b farklı konu başlıkları altında velilerin de aktif olduğu, sürece katkı sağladığı psiko-eğitimsel atölye çalışmaları yürütülmektedir.

Bireysel Danışma Hizmeti: Velilerimiz ile randevulu sistem dahilinde bireysel görüşmeler gerçekleştirilir. Bir dönem içinde her veli ile en az bir defa bireysel görüşme yapmak esastır. Özel durumlarda bu sıklık ihtiyaca göre arttırılır.

Bültenler: Her ay düzenli olarak farklı konularla ilgili kapsamlı bir bülten PDR Birimi tarafından hazırlanarak velilerimize Okul Öğrenci-Veli Portalımız aracılığı ile gönderilir.


Uygulanan Test ve Envanterler

Her öğrencinin kendine özel bir karakter yapısı bulunmaktadır. Çoğu psikolojik test de bunları açığa çıkarmaktadır. Başlıca kişilik testleri ve yetenek testleri bireylerin kendine has varoluşlarını objektif ve standart bir biçimde ölçer. Esas amaç, öğrencilerin karakterleri dâhilinde kendilerine uygun yönlendirmeler yapmak ve buna uygun bir plan oluşturmaya yardımcı olmaktır. Aynı zamanda ilgi, değer ve tutum ölçekleriyle kişilerin kişisel yetenekleri ve ilgileri ölçülür, bu sayede bireylere daha doğru yönlendirmeler yapılabilmektedir.

 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
 • Peabody Resim Kelime Testi
 • Gesell Gelişim Figürleri Testi
 • Bender-Gestalt Görsel Motor Algılama Testi
 • Good Enough – Harris Bir İnsan Çiz Testi
 • Frankfurter Dikkat Testi
 • Ankara Gelişim Tarama Envanteri