Başakşehir Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi olarak çalışmalarımızın temeli; her öğrencimizin kendini tanımasını sağlayarak, potansiyeli doğrultusunda "kendini gerçekleştirmesi" ve donanımlı, ruh sağlığı sağlam, bilinçli, mutlu bireyler olarak hayata atılmasına destek olmaktır.

Yaptığımız tüm çalışmalar her bireyin değerli ve biricik olduğu anlayışına dayanmaktadır. Bu doğrultuda Başakşehir Okulları PDR Birimi; öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını ve gelişim dönemlerini de dikkate alarak, sorunlar karşısında mücadeleci, problem çözme becerileri kuvvetli, çevresi ile dengeli ve uyumlu ilişkiler kurabilen, yaratıcı, iletişim becerileri sağlam ve üretken bireyler olmalarını sağlayacak çalışmalar yürütmektedir.

Başakşehir Okulları’nda Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik süreci içinde öğrenciler; gizlilik, güven ve kişiliklerine saygı gösterilerek, istedikleri her konuda onları yargılamadan, koşulsuz kabul ederek dinlenilir.

Psikolojik açıdan sağlıklı, kendini tanıyan- ifade edebilen, yetenek ve ilgilerini keşfeden bireylerin yetişmesine destek olmaktır. Bu dönemde sağlıklı bir rehberlik hizmetiyle öğrencilerde iş birliği, sorumluluk, özgüven, liderlik, yardımlaşma, hoşgörülü olma gibi pek çok sosyal özellikler kazanabilirler. Bu amaç doğrultusunda rehberlik hizmetleri "Öğrenciye Yönelik" ve "Veliye Yönelik" hizmetler olarak sunulmaktadır.


Öğrenciye Yönelik Rehberlik Hizmetleri

Okula Uyum

Okulumuza yeni başlayan 1. Sınıf öğrencilerimizin okulumuzu tanımaları ve kendilerini okulumuza ait hissetmeleri amacıyla oryantasyon çalışmaları düzenlenir.

Bireysel Danışmanlık

Öğrencilerimizin karşılaştıkları duygusal, sosyal ve akademik alandaki zorlukların çözümü ve kendilerini daha iyi tanıma, yeteneklerinin farkına varmaları konularında bireysel düzeyde danışmalara yapılarak, öğrencilere rehberlik etmek amaçlanmaktadır.

Gelişim Takibi (Akademik, Sosyal ve Duygusal Gelişim)

Her öğrencimizin gelişim alanlarına uygun çeşitli envanterler uygulanıp ve gözlemler yapılarak gelişimsel takipleri yapılır. Öğrencilerin ihtiyaçları belirlenerek destek sağlanır.

Sınıf Rehberlik Etkinlikleri

Öğrencilerimizin, kendilerini ve başkalarını tanıma veya anlamaları, sosyal ve eğitimsel hedefleri gerçekleştirmeleri amacıyla ihtiyaca yönelik olarak belirlenen konularda sınıf ortamında çalışmalar düzenlenmektedir.

Seminer Çalışmaları

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık servisimiz tarafından öğrencilere çeşitli konularda(verimli ders çalışma, zamanı nasıl planlamalıyım.. gibi) bilgi vermek amacıyla zaman zaman seminer çalışmaları düzenlenmektedir.

Grup Rehberliği Etkinlikleri

Sınıf içerisinde ya da okul ortamında tespit edilen sorunların çözümüne yönelik grup çalışmaları düzenlenmektedir. (Sosyal beceri, öfke kontrolü, iletişim becerileri, dikkat çalışmaları.. gibi)


Anne-Babalara Yönelik Çalışmalar

Genel Veli Seminerleri: Her öğretim yılında, tüm velilerimizin katıldığı en az iki genel veli semineri düzenlenir.

Gelişim Dönemi Seminerleri: Başakşehir Okulları PDR Birimi'nin temel ilkelerinden olan kişinin kendini tanıması sürecine veliyi de dahil ederek velinin de çocuğunu tanıması ve anlaması çok önemlidir. Sene içinde öğrencilerin bulunduğu gelişim dönemleriyle ilgili olarak tüm sınıf düzeyleri için bilgilendirici veli seminerleri düzenlenerek velinin öğrencinin bulunduğu gelişim dönemini iyi tanıması adına çalışmalar yürütülmektedir.

Veli Atölye Çalışmaları: Etkili ebeveyn tutumlarını geliştirmeye yönelik PDR Birimimizin belirlediği konu, tarih ve kontenjan çerçevesinde gerekli duyurular velilere yapılır. Duyuruların ardından gerçekleşen süreli eğitim; Zehirlenen Çocukluk, Öğrenmeye Giden Yolculuk, Okula Uyumda Anne ve Babanın Rolü v.b farklı konu başlıkları altında velilerin de aktif olduğu, sürece katkı sağladığı psiko-eğitimsel atölye çalışmaları yürütülmektedir.

Bireysel Danışma Hizmeti: Velilerimiz ile randevulu sistem dahilinde bireysel görüşmeler gerçekleştirilir. Bir dönem içinde her veli ile en az bir defa bireysel görüşme yapmak esastır. Özel durumlarda bu sıklık ihtiyaca göre arttırılır.

Bültenler: Her ay düzenli olarak farklı konularla ilgili kapsamlı bir bülten PDR Birimi tarafından hazırlanarak velilerimize Okul Öğrenci-Veli Portalımız aracılığı ile gönderilir.


Uygulanan Test ve Envanterler

Her öğrencinin kendine özel bir karakter yapısı bulunmaktadır. Çoğu psikolojik test de bunları açığa çıkarmaktadır. Başlıca kişilik testleri ve yetenek testleri bireylerin kendine has varoluşlarını objektif ve standart bir biçimde ölçer. Esas amaç, öğrencilerin karakterleri dâhilinde kendilerine uygun yönlendirmeler yapmak ve buna uygun bir plan oluşturmaya yardımcı olmaktır. Aynı zamanda ilgi, değer ve tutum ölçekleriyle kişilerin kişisel yetenekleri ve ilgileri ölçülür, bu sayede bireylere daha doğru yönlendirmeler yapılabilmektedir.

  • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
  • Porteous Labirentleri Testi
  • Peabody Resim Kelime Testi
  • Gesell Gelişim Figürleri Testi
  • Bender-Gestalt Görsel Motor Algılama Testi
  • Good Enough – Harris Bir İnsan Çiz Testi
  • Kent E-G-Y Testi
  • Frankfurter Dikkat Testi
  • Ankara Gelişim Tarama Envanteri