Başakşehir Okulları olarak öğrencilerimizin ilgi alanları, yetenekleri ve yeterlilikleri doğrultusunda kendilerini keşfetmeleri, geliştirebilmeleri, yapılarına en uygun alanları seçmeleri, bu alanlar ile ilgili temel beceri ve bilgileri edinmeleri, kendilerine en uygun bölümlere sahip liselere yerleşmelerine rehberlik ederiz.