PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK (PDR) ÇALIŞMALARI

Başakşehir Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi çalışmalarımızın temeli; her öğrencimizin kendini tanımasını sağlayarak; potansiyeli doğrultusunda “kendini keşfetmesi” ve donanımlı, ruh sağlığı sağlam, bilinçli, mutlu bireyler olarak hayata atılmasına destek olmaktır.

Yaptığımız tüm çalışmalar her bireyin ‘değerli ve biricik' olduğu anlayışına dayanmaktadır. Bu doğrultuda Başakşehir Okulları PDR Birimi; öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını ve gelişim dönemlerini de dikkate alarak, sorunlar karşısında mücadeleci, problem çözme becerileri kuvvetli, çevresi ile dengeli ve uyumlu ilişkiler kurabilen, yaratıcı, iletişim becerileri sağlam ve üretken bireyler olmalarını sağlayacak çalışmalar yürütmektedir.

Başakşehir Okulları'nda Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik süreci içinde öğrenciler; gizlilik, güven ve kişiliklerine saygı gösterilerek, istedikleri her konuda onları yargılamadan, koşulsuz kabul ederek dinlenilir.


Başakşehir Okulları Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi'nin temel ve vazgeçilmez ilkeleri "önleyici rehberlik", "gelişimin sürekliliği" ve "kişinin kendini keşfetmesi" olup bu ilkelerin ışığında aşağıdaki çalışmalar yürütülmektedir:

Kişisel Rehberlik Çalışmaları: Öğrencilerimizin kişisel-sosyal gelişimlerini desteklemek, kişisel gelişim ve uyumlarına yardımcı olmak, öğrencinin kendini tanıması, güçlü ve zayıf yönleriyle kendini kabul etmesi ve geliştirmesi; kişisel ve sosyal yönden dengeli ve uyumlu bir birey olarak yetişmesine yönelik ihtiyaç duyulan alanlarda önleyici, geliştirici rehberlik çalışmaları yürütülmektedir.

Eğitsel Rehberlik Çalışmaları : Öğrencilerimizin okula uyumunu ve eğitsel gelişimini desteklemeyi amaçlamaktadır. Öğrencilerimizin kendi ilgi ve yeteneklerini keşfederek, kendini tanıması adına okula ve derslere uyumunu kolaylaştırıcı oryantasyon çalışmaları yapılmaktadır. Öğrencilerimizin sene içerisinde akademik başarısızlık nedenleri saptanarak, öğrenciye uygun iyileştirici ve geliştirici rehberlik çalışmaları ile sene boyunca desteklenmektedir.

Mesleki Rehberlik Çalışmaları: Öğrencilerimiz okula geldiği ilk andan itibaren birçok alanda gelişimi takip edilerek sağlıklı ve doğru tercihler yapabilmesi adına çalışmalar yürütülmektedir. Her öğrencimizin 'öğrenme stiline' uygun etkili çalışma alışkanlıkları, hedef belirleme, test çözme teknikleri, verimli ders çalışma yöntemleri, sınav sistemi, sınav stratejileri, sınav kaygısı ve sınav kaygısı ile etkili mücadele etme, motivasyon v.b konularda bilgilendirme çalışmaları yapılır. Sınav sonrası tercih danışmanlığı alanında uzman Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmenlerimiz tarafından uygulanmaktadır. Her öğrencimizin ve ilgi, yetenekleri doğrultusunda, istek ve mizaçlarına uygun mesleki yönlendirmeleri uygun test ve envanterler doğrultusunda yapılmaktadır.

Öğrencilerimizin gelecek planlamalarına ışık tutacak olan 'Kariyer Günleri' etkinlikleri, lise tanıtım gezileri, lise tanıtım dergileri, bilgilendirme seminerleri, öğrenci ve veli atölye çalışmaları ile sene boyunca öğrencilerimizin bireysel gelişimlerine destek olarak sınava doğru hazırlanmaları, kariyer ve mesleki planlamalarını sağlıklı bir şekilde sağlamalarına destek oluyoruz.


Anne-Babalara Yönelik Çalışmalar

Genel Veli Seminerleri: Her öğretim yılında, tüm velilerimizin katıldığı en az iki genel veli semineri düzenlenir.

Gelişim Dönemi Seminerleri: Başakşehir Okulları PDR Birimi'nin temel ilkelerinden olan kişinin kendini tanıması sürecine veliyi de dahil ederek velinin de çocuğunu tanıması ve anlaması çok önemlidir. Sene içinde öğrencilerin bulunduğu gelişim dönemleriyle ilgili olarak tüm sınıf düzeyleri için bilgilendirici veli seminerleri düzenlenerek velinin öğrencinin bulunduğu gelişim dönemini iyi tanıması adına çalışmalar yürütülmektedir.

Veli Atölye Çalışmaları: Etkili ebeveyn tutumlarını geliştirmeye yönelik PDR Birimimizin belirlediği konu, tarih ve kontenjan çerçevesinde gerekli duyurular velilere yapılır. Duyuruların ardından gerçekleşen süreli eğitim; Zehirlenen Çocukluk, Öğrenmeye Giden Yolculuk, Okula Uyumda Anne ve Babanın Rolü v.b farklı konu başlıkları altında velilerin de aktif olduğu, sürece katkı sağladığı psiko-eğitimsel atölye çalışmaları yürütülmektedir.

Bireysel Danışma Hizmeti: Velilerimiz ile randevulu sistem dahilinde bireysel görüşmeler gerçekleştirilir. Bir dönem içinde her veli ile en az bir defa bireysel görüşme yapmak esastır. Özel durumlarda bu sıklık ihtiyaca göre arttırılır.

Bültenler: Her ay düzenli olarak farklı konularla ilgili kapsamlı bir bülten PDR Birimi tarafından hazırlanarak velilerimize Okul Öğrenci-Veli Portalımız aracılığı ile gönderilir.


Başakşehir Okulları PDR Birimi tarafından Uygulanan Test ve Envanterler
 • Çoklu Zekâ Envanteri
 • Öğrenme Stilleri Envanteri
 • Çalışma Davranışı Değerlendirme Ölçeği
 • Başarısızlık Nedenleri Ölçeği
 • Problem Tarama Envanteri
 • Başarısızlık Nedenleri Envanteri
 • Kendini Değerlendirme Ölçeği
 • Kuder İlgi Envanteri
 • Mesleki Olgunluk Ölçeği
 • Akademik Benlik Kavramı Ölçeği
 • Holand Mesleki Tercih Envanteri
 • Sınav Kaygısı Envanteri
 • Stres Düzeyi Ölçeği
 • Burdon Dikkat Testi
 • Sosyometri
 • Beier Cümle Tamamlama Testi
 • İstek Listesi
 • Kime Göre Ben Neyim? Testi