Başakşehir Okulları olarak akademik eğitim yanında değerlerimizin öğrencilere tabii bir süreç içinde benimsetilmesi, onları sıkmadan küçük ama etkili hedeflerle kalıcı hale getirilmesi, onların bizi biz yapan özelliklerimizi bilen, maneviyata önem veren gençler olarak yetiştirilmesi temel hedefimiz.

Biliyoruz ki eğitim, belli bir toplumun idealine yönelik değerler sistemini fertlere iletmede önemli rol oynamaktadır. Eğitimin en önemli görevi, değerleri tabii bir seyir halinde öğretmek, fertleri belirlenen kurallar doğrultusunda disipline etmek, ahlaki gelişimine katkıda bulunmaktır.

Günümüzde çocuklarımızın değerlerinin şekillenmesinde arkadaşlarının, internetin, televizyonun hatta oyuncakların çok ciddi oranda etkileri bulunmaktadır. Bütün bunlar çoğunlukla bilinçli, bazen de bilinçsizce çocuklarımızı değerlerimize yabancılaştırma ve yozlaştırma çalışmaları yapmaktadırlar. Öğrencilerimiz değerler konusunda bilgi sahibi olsalar bile kitle iletişim araçlarındaki olumsuz etkiler, değer yargılarının değişmesi gibi sebeplerle değerlerimiz yıpratılmış, bunların gerekliliği konusunda kafa karışıklıkları oluşmuştur.