BAŞAKŞEHİR OKULLARINDA REVİR  

Başakşehir okullarında Okul hemşiresi  Sağlık risklerinin erken tanılanması ve uygun girişimlerin planlanması, gereken önlemlerin alınması konusunda okul idaresiyle koordinasyonu sağlar.
Okul çalışanı ve öğrencilere ait sağlık kayıtlarının tutulması ve muhafaza edilmesinde İşyeri Doktoru ekibiyle birlikte sorumluluk sahibidir.
Okula her yeni katılan öğrencinin sağlık ekibi tarafından değerlendirilmesinde ve öğrencilerin düzenli olarak periyodik ( 6 aylık dönemler ) fiziki ( bedensel ve ruhsal ) muayenelerinde hemşirelik hizmetlerini yürütür ve kayıt tutar.
Hastalanan veya acil müdahale gereken öğrenci ve okul çalışanının, hekim istemi doğrultusunda tedavi ve bakıma yönelik hemşirelik hizmetlerini planlar, uygular, değerlendirir ve hemşire gözlem formuna kayıt eder.
Okul sağlık ekibiyle birlikte okulda düzenli olarak gerçekleştirilen bağışıklama ve sağlık taramalarında (görme, işitme, ağız-diş sağlığı, büyüme ve gelişme, ruh sağlığı vs. taramaları) görev alır.
Okulda çevre sağlığını ilgilendiren durumları (okul çevresi, okulun yeri, binası, çevresi, alt yapı tesisatı, oyun alanı, su sağlanması, çöplerin yok edilmesi, tuvaletler, ısıtma ve havalandırma, aydınlatma, kazalara neden olabilecek durumlar, sınıfların büyüklüğü vb.) kontrol eder, değerlendirir ve okul idaresini bu konuda bilgilendirir.
Okulda öğrencilere doğru sağlık bilgilerinin aktarılması ve sağlık konusunda olumlu davranışların kazandırılması amacıyla Sağlık Eğitimi ( temizliğin önemi, kazalar ve hastalıklardan korunma, ilkyardım, sigara ve alkolün zararları ve cinsel eğitim vs. gibi) faaliyetleri planlar ve yürütür.
Okul temizliğini yürüten personele tuvalet temizliği, sınıf temizliği vs. konularında sağlık eğitimlerini planlar, yürütür ve denetler.