PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK (PDR) ÇALIŞMALARI

Başakşehir Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi çalışmalarımızın temeli; her öğrencimizin kendini tanımasını sağlayarak; potansiyeli doğrultusunda “kendini keşfetmesi” ve donanımlı, ruh sağlığı sağlam, bilinçli, mutlu bireyler olarak hayata atılmasına destek olmaktır.

Yaptığımız tüm çalışmalar her bireyin ‘değerli ve biricik' olduğu anlayışına dayanmaktadır. Bu doğrultuda Başakşehir Okulları PDR Birimi; öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını ve gelişim dönemlerini de dikkate alarak, sorunlar karşısında mücadeleci, problem çözme becerileri kuvvetli, çevresi ile dengeli ve uyumlu ilişkiler kurabilen, yaratıcı, iletişim becerileri sağlam ve üretken bireyler olmalarını sağlayacak çalışmalar yürütmektedir.

Başakşehir Okulları'nda Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik süreci içinde öğrenciler; gizlilik, güven ve kişiliklerine saygı gösterilerek, istedikleri her konuda onları yargılamadan, koşulsuz kabul ederek dinlenilir.


Başakşehir Okulları Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi'nin temel ve vazgeçilmez ilkeleri "önleyici rehberlik", "gelişimin sürekliliği" ve "kişinin kendini keşfetmesi" olup bu ilkelerin ışığında aşağıdaki çalışmalar yürütülmektedir:

Kişisel Rehberlik Çalışmaları: Başakşehir Okulları'nda öğrenci tanıma çalışmaları kayıt aşamasından itibaren başlamaktadır. Okul PDR Birimimiz lisemize yeni kayıt olan öğrencilere yapılan “oryantasyon” çalışmaları ile okulu tanıma ve okula uyum sağlama süreçlerinde destek olmaktadır.

Öğrencilerimizin kişisel-sosyal gelişim ihtiyaçlarını desteklemek , kişisel gelişim ve uyumlarına yardımcı olmak ;kendine güvenen; kişisel ve sosyal yönden dengeli ve uyumlu bir birey olarak yetişmesine yönelik öğrencilere ihtiyaç duyulan alanlarda önleyici,geliştirici rehberlik çalışmaları ile öğrencilerin gelişimleri desteklenerek öğrencilerin kendileriyle ilgili farkındalık kazanmaları sağlanır. Öğrencilerin kendilerini tanımaları ve geliştirmeleri yönünde destekleyici çalışmalara yürütülmektedir.

Mesleki Rehberlik Çalışmaları: Lise öğrencilerimiz kariyer ve meslek seçimine en yakın oldukları yaştalar. Bu nedenle kendilerine bir kariyeri seçerken nelere önem verdikleri, hangi mesleği seçerlerse severek yapacakları bir işe sahip olacakları, sahip oldukları ilgi, yetenek ve beceriler ile hangi alanda daha başarılı olacaklarını bilmeleri büyük önem taşımaktadır. Öğrencilerimiz okula geldiği ilk andan itibaren birçok alanda gelişimi takip edilerek sağlıklı ve doğru tercihler yapabilmesi adına çalışmalar yürütülmektedir.

Öğrencilerimizin kişisel kariyer gelişimlerini planlama süreçlerinde kendilerini keşfetme, güçlü ve zayıf yönlerini tanıma, ilgi ve yeteneklerine uygun mesleklere yönelme ve mesleki hedeflerini oluşturmaya yönelik 'Meslek Tanıtım Günleri', 'Meslek uzmanları ile söyleşileri' , 'Üniversite Gezileri', 'Alan ve Bölüm Tanıtım Çalışmaları' v.b çalışmalar yürütülmektedir.

Eğitsel Rehberlik Çalışmaları: Sene boyunca öğrencilerimizin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda hayal ve hedeflerine ulaşmalarına destek olmak amacıyla üniversiteye giriş sınavlarına yönelik yapılan çalışmalardır. Bunlar;

 • Sınav Sisteminin Tanıtımı,
 • Öğrenci Başarı Gelişimlerinin Değerlendirilmesi,
 • Motivasyon Çalışmaları,
 • Üniversiteye Hazırlık Çalışmaları (Ders Öğretmeni-Okul Yönetimi-Okul Psikolojik Danışmanı),
 • Sınav Başvurularının Gerçekleştirilmesi,
 • Deneme Sınavlarına Yönelik Ders Çalışma Stratejilerinin Oluşturulması,
 • Dikkat ve Konsantrasyon Becerisi Geliştirme Çalışmaları,
 • Sınav Kaygısı İle Başetme Çalışmaları,
 • Üniversite-Bölüm ve Tercihlerin Oluşturulması vb.
Anne-Babalara Yönelik Çalışmalar

Genel Veli Seminerleri: Her öğretim yılında, tüm velilerimizin katıldığı en az iki genel veli semineri düzenlenir.

Gelişim Dönemi Seminerleri: Başakşehir Okulları PDR Birimi'nin temel ilkelerinden olan kişinin kendini tanıması sürecine veliyi de dahil ederek velinin de çocuğunu tanıması ve anlaması çok önemlidir. Sene içinde öğrencilerin bulunduğu gelişim dönemleriyle ilgili olarak tüm sınıf düzeyleri için bilgilendirici veli seminerleri düzenlenerek velinin öğrencinin bulunduğu gelişim dönemini iyi tanıması adına çalışmalar yürütülmektedir.

Veli Atölye Çalışmaları: Etkili ebeveyn tutumlarını geliştirmeye yönelik PDR Birimimizin belirlediği konu, tarih ve kontenjan çerçevesinde gerekli duyurular velilere yapılır. Duyuruların ardından gerçekleşen süreli eğitim; Zehirlenen Çocukluk, Öğrenmeye Giden Yolculuk, Okula Uyumda Anne ve Babanın Rolü v.b farklı konu başlıkları altında velilerin de aktif olduğu, sürece katkı sağladığı psiko-eğitimsel atölye çalışmaları yürütülmektedir.

Bireysel Danışma Hizmeti: Velilerimiz ile randevulu sistem dahilinde bireysel görüşmeler gerçekleştirilir. Bir dönem içinde her veli ile en az bir defa bireysel görüşme yapmak esastır. Özel durumlarda bu sıklık ihtiyaca göre arttırılır.

Bültenler: Her ay düzenli olarak farklı konularla ilgili kapsamlı bir bülten PDR Birimi tarafından hazırlanarak velilerimize Okul Öğrenci-Veli Portalımız aracılığı ile gönderilir.


Başakşehir Okulları PDR Birimi tarafından Uygulanan Test ve Envanterler
 • Çoklu Zekâ Envanteri
 • Öğrenme Stilleri Envanteri
 • Çalışma Davranışı Değerlendirme Ölçeği
 • Başarısızlık Nedenleri Ölçeği
 • Problem Tarama Envanteri
 • Başarısızlık Nedenleri Envanteri
 • Kendini Değerlendirme Ölçeği
 • Kuder İlgi Envanteri
 • Mesleki Olgunluk Ölçeği
 • Akademik Benlik Kavramı Ölçeği
 • Holand Mesleki Tercih Envanteri
 • Sınav Kaygısı Envanteri
 • Stres Düzeyi Ölçeği
 • Burdon Dikkat Testi
 • Sosyometri
 • Beier Cümle Tamamlama Testi
 • İstek Listesi
 • Kime Göre Ben Neyim? Testi