Başakşehir Okulları olarak öğrencilerimizin ilgi alanları, yetenekleri ve yeterlilikleri doğrultusunda kendilerini keşfetmeleri, geliştirebilmeleri, yapılarına en uygun alanları seçmeleri, bu alanlar ile ilgili temel beceri ve bilgileri edinmeleri, kendilerine en uygun eğitimleri almalarına rehberlik ederiz.